Haczyk zabezpieczający z dociskiem

Print
e_1-250

Haczyk zabezpieczający dla osłon 19''.
• W celu wykonania obrotu o 90°, należy na początku pociągnąć haczyk o 5mm/0.197, następnie zaczepić go o środek.
• Kierunek zamykania jest zawsze zgodny z ruchem wskazówek zegara.
• Urządzenie to może być regulowane za pomocą wszystkich Zamków Ćwierćobrotowych lub uchwytów przedstawionych na stronach 1-100, 1-105 oraz od 1-120 do 1-154.

 

 

 

 


Materiał:
a)
• Haczyk zabezpieczający: stalowy, ocynkowany
b)
• Przyspawany kołek: stalowy, ocynkowany
c)
• Widełki ustawcze: stalowe, ocynkowane

Wersje produktu: 200-9602 200-3704 200-3703