Klucz

Print
e_6-100

Klucze do zamków ćwierćobrotowych serii 200 i 220 i dla uruchomień, patrz produkt 2-141.

 

 

 

 

 

 

 

 


Materiał:
A), B) i C)
• Klucz: odlew cynkowy, niepoddany obróbce
D) i E)
• Klucz poliamidowy: poliamid, czarny

 204-0107 204-0108 204-0111 204-0102 204-0103 204-0112 204-0106 204-0104 204-0105 204-0113  204-0134.30 204-0110 204-0116 204-0119  204-0120 204-0121 204-0133.30 204-0301 204-0501 204-0502 204-0407.03 204-0408.03 204-0401.03 204-0402.03* 204-0403.03* 204-0404.03 204-0405.03* 204-0406.03* 204-0409.03 204-0302.42