System zamykania przystosowany do pracy przyduzych obciąż.

Print
de_6-280_1
e_6-280_1

System zamykania przystosowany do pracy przy dużych obciążeniach z uchwytami z poliamidu i maskownicami.
• Uchwyt mocowany tylko po stronie zewnętrznej lub zarówno po stronie zewnętrznej i wewnętrznej.
• Użytkownik może, zamiast maskownic, zastosować stalową płytkę łożyska  232-0404 z maskownicą 232-0405, jak w 6-300 (obie stalowe, ocynkowane).

 

 

 

 

 


Materiał:
a), a1), e) i e1)
• Strona zewnętrzna i wewnętrzna uchwytu: wykonana z poliamidu, czarna
• Rdzeń uchwytu: stalowy, ocynkowany
b)
• Maskownica: wykonana z poliamidu, czarna
c)
• Język: odlew cynkowy
d)
• Trzon: stalowy, ocynkowany

Wersje produktu: 232-0201 232-0202 232-0207 232-0208 232-0301 232-0302 232-0303 232-0304 232-0402 232-0501 232-0502 232-9103 232-9104 232-9105 232-9106 232-9107 232-9109 232-9111 232-1501 232-9101 232-9102 232-9103 232-9104 232-9105 232-9107 232-9109  232-1501