Języki nabiegowe

Drukuj

 Języki w wykonaniu specjalnym do zamków ćwierćobrotowych z serii „200”.

 

 

Materiał:
• Języki: stal, ocynkowana

Wersje produktu: 200-9425 7-080 ,7-150 ,1-102 ,1-262 1-153